Totalentreprenör – Specialister inom fasader

Såväl balkong, fönster, dörrar och fasad är viktiga byggnadsdelar som bör vara funktionella, hela och estetiskt tilltalande. Så är tyvärr inte alltid fallet.

Som fastighetsägare står du som ytterst ansvarig för att såväl fasad som övriga delar på fastigheten är i gott skick, inte minst för att undvika eventuella skador på förbipasserande.

Det finns ingen lag på att en fasad ska vara besiktigad med jämna mellanrum, men vi vet av erfarenhet att såväl väder som vind kan gå hårt åt det yttre skiktet på en fastighet. Därför rekommenderar vi att du anlitar en totalentreprenör när det är dags för en fasadrenovering!

Vi har lång erfarenhet av att genomföra totalentreprenad. Anlita oss – Inte minst för att det är skönt att själv slippa ha det övergripande ansvaret för att kontakta leverantörer, byggare och underentreprenörer men också för att det oftast blir mer kostnadseffektivt.

Olika typer av fasader

Olika typer av fasader kräver olika underhåll. I listan nedan kan du läsa om de vanligaste fasadtyperna samt hur de bör underhållas/skötas.

  • Träfasad – Kräver underhåll regelbundet i förhållande till fasadens exponering för väder och vind
  • Tegel – Kräver inte lika mycket underhåll som trä men bör ändå ses över vart tionde år för eventuell renovering av tegel fogar mm.
  • Plåt, eternit och puts – Kräver underhåll regelbundet i förhållande till fasadens exponering för väder och vind
  • Fasadbärande skivor – Består ofta av cellplast alternativt hård mineralull som är känsligt för fukt vilket gör att Fasadbörande skivor har hög skadefrekvens

För mer information eller vid frågor om olika typer av fasader är du välkommen att kontakta oss!

Ständigt pågående kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster och produkter. Det gör vi bland annat genom att t.ex. erbjuda kostnadsfria hembesök, skriftliga utlåtanden med konkreta förslag på åtgärder, regelbunden kontakt under arbetets gång samt de senaste materialen, maskinerna och arbetsmetoderna.

Regelbunden kontakt med dig som kund

Vi vet att kontakten med dig är avgörande för ett lyckat resultat. Därför erbjuder vi även en personlig kontaktperson som du kan vända dig till under hela byggprocessen. Kontaktpersonen finns där för att besvara alla dina frågor och kan även hjälpa till med att beräkna ROT-avdrag samt andra administrativa sysslor.

Kunnig personal inom fasadrenovering

Certifierade hantverkare kan tyckas som en självklarhet men tyvärr är det inte alla som ser det så.

Hos oss kan du känna dig trygg med att såväl hantverkare som snickare, målare och besiktningsmän är välutbildade och certifierade inom sitt område.

Seriösa samarbetspartners

Vi är noga med att samarbeta med seriösa leverantörer och underentreprenörer.

När du anlitar oss kommer du i kontakt med byggare som har många års erfarenhet av såväl renovering som byte av fasader, balkonger, dörrar och fönster.

Vi har över 20 års balkongbyggnationer i ryggsäcken och följer förstås Boverkets byggregler.

Fasadrenovering för boende i flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus kontaktar vi bostadsrättsföreningen och undersöker byggnadens förutsättningar. Innan vi kan påbörja en fasadrenovering bör det hållas en föreningsstämma där man röstar fram ett stämmobeslut.

Innan bygglovsansökan skickas får bostadsrättsföreningen möjlighet att granska dokumenten. Därefter skickas de iväg till Stadsbyggnadskontoret som fattar beslut i ärendet.

När bygglovet beviljats kommer våra snickare ut för att besiktiga och analysera fasadens skick. Därefter upprättas en offert samt en tidsplan och parterna skriver till sist på ett juridiskt bindande avtal.